Akredytacja - Badania ekologiczne i ochrona środowiska w firmie | EKO-LOG
AKREDYTACJA

Firma „EKO-LOG” współpracuje z Laboratorium ALS Czech Republic w Pradze. Nasi pracownicy posiadają wymagany poziom umiejętności zgodny z normami QA/QC, upoważniający ich do akredytowanego poboru próbek. Szeroki zakres akredytacji pozwala na badanie większości mediów, które wymagają przeprowadzenia niezbędnych analiz laboratoryjnych ze względu na swój niebezpieczny charakter, bądź ze względów informacyjnych.