O firmie - Badania ekologiczne i ochrona środowiska w firmie | EKO-LOG
O FIRMIE - kim jesteśmy

„EKO-LOG” jest prężnie rozwijającą się specjalistyczną firmą zajmującą się kompleksową obsługą przedsiębiorstw i osób fizycznych w zakresie inżynierii i ochrony środowiska.

Ostatnie lata przyczyniły się do wzrostu znaczenia ochrony środowiska w gospodarce co jest wynikiem coraz wyższej świadomości ekologicznej społeczeństwa. Świadomość ta przekłada się na presję wywieraną na podmioty gospodarcze i organy administracji. Gospodarka wodno – ściekowa i gospodarka odpadami musi spełniać szereg krajowych i międzynarodowych wymogów prawnych. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom związanym z inżynierią i ochrona środowiska nasza firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, której priorytetami są zadowolenie i satysfakcja klienta. Ponadto „EKO-LOG” współpracuje z jednym z największych zespołów laboratoryjnych na świecie – ALS Laboratory Group, zapewniając jakość usług na najwyższym poziomie.

Świadczone przez nas usługi obejmują:

  • akredytowane analizy laboratoryjne – badanie wód, ścieków, osadów ściekowych, odpadów, gleb i gruntów oraz artykułów spożywczych,
  • konsulting – obsługa klientów w zakresie doradztwa ekologicznego i przygotowania dokumentacji formalno – prawnej.